Punts forts

  • No s’apliquen copagaments.
  • Quadre mèdic exclusiu.
  • Targeta sanitària personalitzada.
  • Servei mèdic d’urgències 24 hores.
  • Autoritzacions per telèfon o en persona.
  • Cobertura Vitalícia (no s’anul•la la pòlissa per motius de despesa, ús o edat) .
  • Ampliació de l’assegurança amb pòlissa dental.

Fatal error: Class CToolsCssCache contains 1 abstract method and must therefore be declared abstract or implement the remaining methods (DrupalCacheInterface::__construct) in /home1/isalus/public_html/sites/all/modules/ctools/includes/css-cache.inc on line 52