Serveis mèdics per sols 47,30€ al mes

Les cobertures més importants que cobreix l’assistència sanitària són:

 • Medicina primària: inclou medicina general, pediatria.
 • Urgències: es faran al centre concertat per Mutual Salus .
 • Hospitalització Mèdica i Quirúrgica.
 • Assistència al part.
 • Especialitats mèdiques: aparell digestiu, cardiologia, dermatologia, endocrinologia i nutrició, nefrologia, pneumologia, ginecologia, rehabilitació, traumatologia, urologia, hematologia, psiquiatria, otorinolaringologia, angiologia i vascular, neurologia, oftalmologia, reumatologia i aparell respiratori.
 • Cirurgia Ambulatòria i Quirúrgica
 • Mitjans de diagnòstic: comprèn les anàlisis clíniques, bioquímica, hematologia, microbiologia; radiologia convencional; Doppler cardíac; electrocardiografia; electroencefalografia; endoscòpia; ecografies; mamografies; mitjans de diagnòstic d'alta tecnologia, com arteriografia, ressonància magnètica nuclear, TAC, escàner...
 • Orientació mèdica 24h
 • Altres serveis: ambulàncies ( per a malalts que requereixin, pel seu estat físic, desplaçar-se des de casa fins al centre concertat, i només per urgència).
 • Assistència en viatge.
 • Ajuda a domicili


Ampliació de l'assegurança amb pòlissa dental per 4,99€ al mes


Fatal error: Class CToolsCssCache contains 1 abstract method and must therefore be declared abstract or implement the remaining methods (DrupalCacheInterface::__construct) in /home1/isalus/public_html/sites/all/modules/ctools/includes/css-cache.inc on line 52